Kroužky

Probíhá přihlašování. Kroužky začínají od 17. září 2018.

Vyberte si kroužek z nabídky a pokračujte do přihlašovacího systému IS Domeček klinknutím na tlačítko přihlásit se.
Přihlašování je i nadále možné přímo v systému Domeček na strediskokobylisy.iddm.cz
Informace: Maki Hanáková, e-mail: krouzky@sdb.cz

Nedostali jste se na váš vytoužený kroužek? Nezoufejte a přiveďte své dítě do otevřeného klubu Oratoř pro všechny děti a mladé lidi ve věku 6-18 let.

Pokud potřebujete poradit, podívejte se na návod k přihlašování.

Podle zaměření

Den konání

Tvořivá dramatika - SKOK

Vedoucí: Markéta Hanáková

ČT 16:00-17:30

Cena: 1800

Volných míst: 8

Tvořivá dramatika M

Vedoucí: Markéta Hanáková

ST 15:45-17:00

Cena: 1400

Volných míst: 2

Tvořivá dramatika N

Vedoucí: Markéta Hanáková

ST 14:30-15:30

Cena: 1400

Volných míst: 6