Aktuální dění

Aktuality

Covid-19, opatření

Informace k aktuálnímu provozu střediska v rámci koronavirové situace v Praze.

Pravidla pro aktivity ve školním roce 20/21

 • Vstup do budovy Salesiánského střediska mládeže je umožněn účastníkům, i rodičům, kteří přicházejí jako doprovod.
 • Do prostor střediska je zakázán vstup osobám jevícím příznaky onemocnění Covid 19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti kloubů atd.).
 • Pokud bude dítě, které přijde na kroužek, jevit známky nachlazení a příznaky Covidu, bude umístěno neprodleně do určené místnosti. Bude informována služba na recepci a budou informováni rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.
 • Pokud má dítě nařízenou karanténu, nesmí chodit ani do kroužků a aktivit ve středisku.
 • Každý účastník po příchodu do místnosti by měl použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici)
 • Pokud je to možné, prosíme, aby si děti nosily na sportovní aktivity veškeré vybavení své: lezečky, helmy…
 • Rodiče, pokud nejeví známky onemocnění, mohou čekat na děti v nových prostorách střediska.
 • Není vyžadováno dodání písemného prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Roušky jsou povinné ve všech vnitřních prostorách budovy.
 • Na kroužcích jsou roušky povinné,
 • Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pouze pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • V Oratoři a Vrtuli jsou roušky povinné ve vnitřních prostorách.
 • Pokud je možné být venku, jsme primárně venku.

Neuskutečněné hodiny

Chápeme obtížnou situaci, do které se mohlo dostat mnoho domácností v souvislost s výpadkem finančních příjmů způsobeným preventivními opatřeními proti šíření COVID19. I nás se situace velmi finančně dotýká. Pro další možné výpadky hodin, nejsme již ale schopni zajistit vracení poměrných částek. Nebudeme již tedy peníze vracet ani poskytovat slevy. Děkujeme za pochopení.