Aktuální dění

Aktuality

Covid-19, opatření, bezinfekčnost

Informace k aktuálnímu provozu střediska, potřebné dokumentaci a náhradě za neuskutečněné hodiny.

Pravidla pro kroužky v závěru školního roku 19/20

  • Vstup do budovy Salesiánského střediska mládeže je umožněn pouze účastníkům, nikoliv rodičům, kteří přicházejí pouze jako doprovod. Dospělým účastníkům vstup povolen samozřejmě je.
  • Do prostor střediska je zakázán vstup osobám jevícím příznaky onemocnění Covid 19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti kloubů atd.).
  • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky, do kterého roušku uloží během aktivity.
  • Každý účastník po příchodu do místnosti musí použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici)
  • Každý účastník na první hodinu přinese podepsané prohlášení a předá jej lektorovi. Prosíme, pro zjednodušení administrativy, přineste prohlášení tolikrát, kolika kroužků se vaše dítě zúčastní. Prohlášení stačí přinést na první hodinu.
  • Pokud je to možné, prosíme, aby si děti nosily na sportovní aktivity veškeré vybavení své: lezečky, helmy…

Bezinfekčnost 

Neuskutečněné hodiny

Chápeme obtížnou situaci do které se mohlo dostat mnoho domácností v souvislost s výpadkem finančních příjmů způsobeným preventivními opatřeními proti šíření COVID19. I nás se situace finančně dotýká. Respektujeme, že máte nárok na vrácení poměrné částky platby za neuskutečněné aktivity v době uzavření našeho provozu. Pokud se rozhodnete svůj nárok uplatnit, učiňte tak do 30. 6. 2020 prostřednictvím našeho formuláře. Na pozdější žádosti již nemůžeme brát zřetel. Do konce července 2020 vás pak vyrozumíme o vyrovnání a zašleme odpovídající část platby.