Aktuální dění

Aktuality

Covid-19, opatření, bezinfekčnost

Z předpisů vyplývají některá omezení a požadavky. Stáhněte si bezinfekčnost!

  • Vstup do budovy Salesiánského střediska mládeže je umožněn pouze účastníkům, nikoliv rodičům, kteří přicházejí pouze jako doprovod. Dospělým účastníkům vstup povolen samozřejmě je.
  • Do prostor střediska je zakázán vstup osobám jevícím příznaky onemocnění Covid 19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti kloubů atd.).
  • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky, do kterého roušku uloží během aktivity.
  • Každý účastník po příchodu do místnosti musí použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici)
  • Každý účastník na první hodinu přinese podepsané prohlášení stáhněte zde a předá jej lektorovi. Prosíme, pro zjednodušení administrativy, přineste prohlášení tolikrát, kolika kroužků se vaše dítě zúčastní. Prohlášení stačí přinést na první hodinu.
  • Pokud je to možné, prosíme, aby si děti nosily na sportovní aktivity veškeré vybavení své: lezečky, helmy…

Bezinfekčnost 

použijte formulář pro všechny vaše kroužky, akce a tábory.

Stáhněte zde bezinfekčnost covid-19