Pronájem

Nabízímedivadlo.jpg

Ke stažení

Ceník platný od 1. 9. 2019

 

Cena bez DPH cena včetně 21% DPH
Pronájem divadelního sálu ( taneční vystoupení, divadelní či školní představení, koncert .....  ) 1.800,- Kč/hod 2 178 Kč
Cena pro schůze, přednášky, besedy 1.200,- Kč/hod 1 452 Kč
Cena pro dopolední pronájem - pouze pracovní dny do 13:00 hod. ( představení pro školy ) 1.500,- Kč/hod 1 815 Kč
Příplatek za pronájem orchestřiště 2.000,- Kč/akce 2 420 Kč
Příplatek za odbavení zvuku pro představení mimo prostoru zvukové režie 3.000,-Kč/akce 3 630 Kč
Dataprojektor 800,- Kč/den 968,- Kč/den