Klub přátel

Klub přátel

Milí přátelé, rodiče, dárci, podporovatelé,

srdečně děkujeme všem, kteří nás podporujete svými dary, službami, dobrovolnictvím a modlitbami. Velmi si Vaší podpory vážíme. Rádi bychom se s Vámi také blíže poznali. Proto zakládáme Klub přátel střediska, do kterého Vás všechny srdečně zveme.

Klub Přátel Střediska sdružuje osoby, které podporují činnost s dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích.  

Na co nejvíce potřebujeme získat finanční prostředky - na rekonstrukci vstupu. Aktuální informace zde.

Kdo se může stát členem Klubu Přátel Střediska?

Jaké výhody má člen Klubu Přátel Střediska?

Jak se můžete stát členem Klubu Přátel Střediska?

Z členství Vám vyplývá jediná povinnost: podpořit nejméně 1 x ročně činnost Salesiánského střediska mládeže v Praze - Kobylisích, a to některým z následujících způsobů:

Členství v klubu platí vždy na jeden kalendářní rok. 

Na členství v Klubu není právní nárok. Středisko si vyhrazuje právo na základě závažných důvodů člena Klubu vyloučit.

Po přihlášení do Klubu, obdržíte Váš jedinečný Variabilní symbol.

Čísla účtu pro dary: 

Pouze pro dary na provoz střediska č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka)

Pouze pro dary na rekonstrukci vstupních prostor č.ú: 2701348797/2010 (Fio banka)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace u Evy Špačkové, tel: 734648946, e-mail: spackova@sdb.cz