Kroužek FOTBÁLKU nově v našem středisku

Tento kroužek nabízí možnost osvojit si techniku hry stolního fotbálku a nejen to. Stolní fotbálek je vhodným nástrojem jak zdokonalit také své komunikační dovednosti a sdělovací formy, jak se naučit jak jednat rychle a rozumně i pod tlakem. Fotbálek je aktivita, která je nejen zábavná, ale může být užitečná i z hlediska osobnostního růstu.
Trenér má bohaté zkušenosti z tuzemských i zahraničních turnajů, je jedním z reprezentantů ČR v této sportovní disciplíně. Jeho přáním je pomoci i dalším dětem získat podobné zkušenosti.

Proto neváhejte a pojďte do toho s námi.
Tréninky: v pátek 15.00-17.00 v prostorách klubu Vrtule.