Pro dárce

Prosíme, podpořte naši činnost s dětmi a mládeží! Je to investice, která má tu největší cenu.

Uvádíme účty, na které je možné zasílat vaše dary na činnost Salesiánského střediska mládeže v Praze - Kobylisích. 
Děkujeme za každý váš dar! 

Číslo účtu pro dary: 

č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka)

Od 1. března 2020 byla vyhlášena nová veřejná sbírka na naši činnost s dětmi a mládeží, povolena MHMP. 

Číslo účtu veřejné sbírky: 

č.ú: 2501751397/2010 (Fio banka)

Pro potvrzení o přijetí daru, prosíme, uveďte kontakt do zprávy pro příjemce.

Více informací: 
Václav Jiráček stredisko@sdb.cztel: 731 604 362
Eva Špačková spackova@sdb.cz, tel: 734 648 946, 283 029 311

 

Na činnost s dětmi a mládeží je možné přispět i zakoupením vstupenek na některou z našich benefic. (Benefice se v době nouzového stavu nemohou konat.)
Více info zde: Benefice

Aktuální informace pro dárce.

Velmi děkujeme všem, kteří podporujete Salesiánské středisko mládeže i v této nelehké době!

I přesto, že není možné se setkávat, mnoho kroužků pokračuje dál v systému on-line. Především funguje doučování, o které je velký zájem, dále keramika, cvičení, filmařský kroužek ad. Centrum pro rodinu dále pravidelně připravuje on-line semináře pro rodiče.  Týmy Programů křesťanské výchovy (PKV) a Oratoře vytvořily pro děti i soutěže – BoscoPost a Salehru. V této době již mnoho zaměstnanců a dobrovolníků připravuje letní tábory a chaloupky. (V roce 2021 plánujeme 19 táborů pro cca 400 dětí – bohužel jarní chaloupku jsme museli, z důvodu nouzového stavu, zrušit). Velké úspěchy zaznamenaly i živé přenosy se zajímavými osobnostmi – U-podcasty, připravované týmem Úterků u Terky. Naštěstí jsme nemuseli uzavřít nízkoprahový klub Vrtule, který jako sociální služba nadále funguje a pracuje s dětmi a mládeží, především v terénu. Též nabízí pomoc se školou, doučování i zázemí pro studium. Ovšem některé programy jsme museli zcela uzavřít a tato opatření se týkají především klubu Oratoř. Přesto zaměstnanci z Oratoře nezahálejí a vypomáhají Nízkoprahovému klubu Vrtule v terénu. Kromě toho několik dní v týdnu chodí pomáhat i do dětského domova v Ďáblicích.


Srdečně děkujeme všem našim dárcům, kteří se podíleli do roku 2020 na rekonstrukci vstupu!

Podívejte se na video. O rekonstrukci vstupu mluví P. Václav Jiráček, ředitel Salesiánského střediska mládeže.