Oratoř

Oratoř

                                                                                                                                                                                                                                                                                    DSC-0101.JPG
Co je Oratoř?  
                                                                                                              

Oratoř je projekt, jehož hlavním cílem je nabídnout dětem a mladým lidem takové volnočasové aktivity, které je motivují ke smysluplnému trávení jejich volného času.                    


Pro koho je určena?

Nabídku Oratoře mohou využívat všechny děti a mladí lidé ve věku od 6 do 18 let a to bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, národnosti a náboženského vyznání.


Co nabízíme?

Pravidelný provoz: během školního roku mimo školní prázdniny:

V rámci pravidelného provozu mohou děti a mladí lidé využívat vnitřní a venkovní prostory.

Jednorázové akce: víkendovky a tábory


Kolik za nabídku Oratoře zaplatíte?

Každý návštěvník si musí zařídit registraci v půjčovně Oratoře a je třeba zaplatit roční příspěvek. 

Pro školní rok 2023/2024 je výše příspěvku stanoven jednotně na:

Oratoř podporují: MHMP, MŠMT, MČ Praha 8.

2-MHMP.jpg     5H-Logotype-CZ.jpg   UMC-Praha-8.jpg