Oratoř

Co je ORATOŘ?                                                                                                                 

Oratoř je projekt, jehož hlavním cílem je nabídnout dětem a mladým lidem takové volnočasové aktivity, které je motivují ke smysluplnému trávení jejich volného času.                     prespavacka004.jpg


Pro koho je určena?

Nabídku Oratoře mohou využívat všechny děti a mladí lidé ve věku od 6 do 18 let a to bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, národnosti a náboženského vyznání.


Co nabízíme?

Pravidelný provoz: pondělí - pátek od 14:00 do 18:00

V rámci pravidelného provozu mohou děti a mladí lidé využívat vnitřní a venkovní prostory.

Jednorázové akce: víkendovky a tábory


Kolik za nabídku Oratoře zaplatíte?

Klub můžete navštěvovat zdarma, jen je potřeba si zařídit registraci v půjčovně Oratoře. V případě, že si chce návštěvník půjčovat sportovní a herní vybavení Oratoře, musí zaplatit roční příspěvek. 

Pro školní rok 2020/2021 platí účastníci symbolický příspěvek:

Oratoř podporují: MŠMT, MČ Praha 8, MHMP

Projekt Sociální pedagog je spolufinancován Evropskou unií. 

Socialni-pedagog-sablony.jpg