Naši dárci

Naši dárci

Bez finanční a materiální podpory veřejných, nadačních, firemních zdrojů a darů individuálních dárců bychom nemohli vůbec existovat.
Proto děkujeme všem za  pomoc a podporu naší činnosti ve prospěch dětí a mládeže. Vaší pomoci si velmi vážíme! Děkujeme!

Dárci, kteří nás v současné době podporují a dárci, kteří nás v minulosti podpořili.

Loga-podporovatelu-web-2023-10-19.jpg

MŠMT | MPSV | MHPM | UMČ Praha 8 | SFŽP | Nadace ČEZ  | Expodům | Strabag  | NROS - Pomozte dětem

Pražská energetika, a.s. | Elektroline | Akademické reprografické centrum | Tříkrálová sbírka | K-S-B | C&A | Jarnette reclame

Česká asociace streetwork | Tran-Sig-Ma  | Portál | Albi | Organizační kancelář | ČSOB | Fond pomoci Siemens | Lita sport

Ráj deskovek |  Mazars | Big sport  | NIKON | VDV, SmartEmailingDěkujeme také mnoha individuálním dárcům a dobrovolníkům!