Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Salesiánského střediska mládeže - střediska volného času, o.p.s.

se sídlem: Praha 8, Kobyliské nám. 640/11, PSČ 18200, zastoupeného: Ing. Janem Fojtů, ředitelem, IČ: 27084876, obecně prospěšné společnosti zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu O, pod vložkou číslo 296

Vnitřní oznamovací systém je určen pro naše zaměstnance, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. 

Není určen pro účastníky aktivit, jejich zákonné či ustanovené zástupce. 

Oznámení lze podat prostřednictvím kontaktního formuláře a kontaktů uvedených pro výše uvedené osoby na neveřejných internetových stránkách Salesiánského střediska mládeže - střediska volného času, o.p.s.

Zde je uvedena identifikace příslušné osoby, a to včetně kontaktů, podrobné informace k oznamování dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a k ochraně osobních údajů souvisejících s oznamováním. 

Máte-li za to, že patříte k výše uvedeným osobám, které mohou podat oznámení a nebyl Vám dán přístup k neveřejným internetovým stránkám, kontaktujte nás na tomto e-mailu: oznamenissm@seznam.cz.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Salesiánského střediska mládeže - střediska volného času, o.p.s., je určen externí oznamovací systém na stránkách Ministerstva spravedlnosti, konkrétně pak: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.