Salesiáni

Kdo jsme a co děláme

Salesiáni

Jsou-li slova farnost a středisko mládeže křestními jmény, pak jejich společným příjmením je slovo salesiánský. To znamená, že jsou propojeny jak ideově, tak také v konrétních lidech, kteří za nimi stojí. Tito lidé tvoří Salesiánskou rodinu.Otcem Salesiánské rodiny je italský kněz Jan Bosco žijící v 19. století. Na Boží volání, které spatřoval v aktuálních problémech své doby, odpovídal intenzivní prací pro mladé lidi. Snažil se jim nabízet domov, zázemí, vzdělání a prostor pro navazování dobrých vztahů. Velký důraz kladl na rozvoj duchovního rozměru každého člověka. Pro zachování jeho díla v budoucnu, motivoval další lidi, aby žili a pracovali v jeho duchu. Slovo "salesiánský" je odvozeno od sv. Františka Saleského (1567-1622), pod jehož ochranu a přímluvu Don Bosco svěřil své dílo.V dnešní době jsou lidé, kteří chtějí následovat jeho odkaz, sdruženi v různých uskupeních.


V Praze-Kobylisích žijí a pracují především:

  • Komunita Salesiánů Dona Boska (SDB)
  • Komunita Dcer Panny Marie Pomocnice (FMA)
  • Salesiáni Spolupracovníci (ASC)
  • Volontarie Dona Boska (VDB)

    Krom těchto oficiálních složek Salesiánské rodiny působí v duchu Dona Boska i celá řada dalších lidí - dobrovolníků, animátorů, zaměstnanců atd.
 zdice-komunita-2018-a.jpg