Projekty

Projekty aktuálně realizované Salesiánským střediskem mládeže

 

Název projektu Finančně podpořil Logo
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy MHMP 2-MHMP.jpg
Preventivní aktivity na podporu rodiny MPSV 4logoMPSV-m-sm.jpg
Centrum pro rodinu MHMP 2-MHMP.jpg
Prevence kriminality MHMP 2-MHMP.jpg
Terénní sociální služba pro děti a mládež ÚMČ Praha 8

UMC-Praha-8.jpg

Kroužky MŠMT 5H-Logotype-CZ.jpg
Sport                                                                                                                  ÚMČ Praha 8

UMC-Praha-8.jpg

Sociální služby - NZDM Vrtule MHMP 2-MHMP.jpg
Sociální služby - NZDM Vrtule ÚMČ Praha 8 UMC-Praha-8.jpg
Volný čas - Oratoř ÚMČ Praha 8 UMC-Praha-8.jpg
Chaloupky, tábory ČSOB csob.jpg