Vrtule


Logo-OPZ-barevne.jpgVrtule

Naše organizace je prostřednictvím Nízkoprahového klubu Vrtule zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Informace k provozu NZDM klubu Vrtule


Otevírací doba klub Vrtule

pondělí až čtvrtek.......15h - 19h


Provozní doba Terén Kobylisy
pondělí a středa ........ 14h - 19h
zázemí Heliport ........... během prázdnin se zde moc nezdržujeme


Provozní doba Terén Bohnice
úterý a čtvrtek ........... 14h - 19h
maringotka Vrtulka......16h - 19h

Nízkoprahový klub je bezpečný prostor, kde mohou mladí lidé trávit volný čas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u pracovníků. Klub je dobrovolný a bezplatný, je možné přijít a odejít kdykoliv a bavit se jakkoliv, pokud jsou respektováni ostatní a základní pravidla klubu.


Leták ke stažení  zde

Letak-Vrtule-2021-DL-pro-web.jpg