Dokumenty

Prohlášení o bezinfekčnosti

Toto prohlášení, prosíme, přineste na sraz při vícedenní akci (tábor, víkendovka...)


Vnitřní řád střediska

Dokument popisující základní práva a povinnosti účstníků zájmového vzdělání.


Školní vzdělávací program

Dokument popisující vzdělávací aktivity, obsahy a formy vzdělávání.