Křesťanská výchova

Programy křesťanské výchovymaluje-prujezd.jpg

Cílem programů křesťanské výchovy je především seznámit účastníky se základními hodnotami křesťanství (vztah k Bohu i sobě samému, úcta k člověku, pokora, solidarita, společenství církve...) a rozvíjet jejich spirituální rozměr.

Proto nabízíme tyto aktivity:

Setkávání mládeže Úterky u Terky

Pravidelná úterní setkání mládeže od 13 do 26 let. Začínáme rytmickou mší svatou od 18:30 v kostele svaté Terezičky, na kterou pak navazuje další program. Ten končí ve 21:00.

Každé první úterý v měsíci je Velký Úterek s hosty na různá témata (viz plakát)

Každé třetí úterý v měsíci probíhá Malý Úterek pro všechny, kteří hledají společenství či chtějí strávit smysluplně svůj volný čas u her či u sportu.

Nahrávky z proběhlých Velkých Úterků lze nalézt zde. Úterky u Terky také můžete sledovat na jejich facebooku.

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá jak na základních školách, tak i v prostorách farnosti. Více informací viz zde.

Tábory a chaloupky

Salesiánské chaloupky mají své typické rysy. Především se vyznačují rodinnou atmosférou, děti se na nich cítí jako doma. K tomu přispívá i fakt, že dětí je na každé chaloupce méně než na normálním táboře. Většinou min. 10 – max. 40 účastníků a několik vedoucích. Jedním z hlavních atributů je i výchova ke křesťanským hodnotám. Salesiánské chaloupky jsou otevřené úplně všem dětem bez jakýchkoliv rozdílů a jsou pořádány s rozličným zaměřením, pro různé věkové skupiny dětí. Děti mají možnost se na určitou dobu stát součástí vrstevnické skupiny, prožít netradiční dny s určitým zajímavým programem, vytvořit užší přátelské vztahy.

Pro děti a mládež pořádáme dva typy táborů. Jedná se o chaloupky konané mimo hl. m. Prahu a příměstské tábory realizované přímo v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích.

Více informací naleznete zde.

Pro více informací se obracejte na koordinátora tohoto sektoru Dominika Vachudu (dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz).