Aktuální dění

Aktuality

Aktuální informace k rozvolňování

Máme pro vás novinky a pravidla k částečně obnovenému provozu střediska.

Aktualizace ze dne 8. 6. 2021

 

Jaká pravidla platí pro setkávání

 1. Ve střediscích volného času se nově zvyšuje maximální počet osob, které se mohou účastnit konzultace nebo vzdělávání konané ve skupině tak, že může být nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech; je možné využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy, bylo zrušeno přísnější pravidlo pro nošení respirátorů (nově se zde uplatní obecné podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest).
 2. Na hodinu kroužku je potřeba přinést čestná prohlášení, které děti ukážou svému lektorovi 1 x týdně.
 3. Čestné prohlášení - vytiskněte a zakroužkujte vaši odpověď.
  Čestné prohlášení - dítě
  Čestné prohlášení - dospělí
 4. Od předškolních dětí čestné prohlášení o prodělání testu vyžadovat nebudeme, pouze po rodičích, kteří se účastní kroužku společně
  s dětmi.
 5. Test na covid nesmí být starší jeden týden.
 6. Rodiče, kteří vodí své děti do střediska na kroužky, prosíme, aby se zbytečně v areálu nezdržovali a pouze děti předali a zase vyzvedli.
 7. Děti, ani lektoři nemusí mít při vyučování respirátor, respirátory se nemusí nosit ani v kabinetech a stálých kolektivech.
 8. Děti ve stálém kolektivu do 10 účastníků nemusí dokládat testování.
 9. Větrání, hygiena je stále nutností.