Aktuální dění

Aktuality

Aktuální omezení, poplatky za kroužky

Odpovídáme na častý dotaz, proč v jiných organizacích kroužky nadále probíhají a u nás ne. Dále píšeme o poplatcích za kroužky a neodučených hodinách.

Vzhledem k aktuálnímu protiepidemiologickému opatření Hygienické stanice Hlavního města Prahy jsme nuceni od pondělka 5. 10. 2020 přerušit všechny programy zájmového vzdělávání. Rušíme tímto do odvolání kroužky, kurzy a semináře a jednorázové akce. Hygienické stanici HMP jsme odeslali žádost o povolení alespoň nejméně rizikových aktivit, které probíhají venku, nebo individuálně.

V současné chvíli řešíme s lektory možnost náhradních programů (on-line a podobně). V případě, že se nám podaří připravit odpovídající nabídku která by vyhověla nařízení, ozveme se vám s konkrétními informacemi.

Předpokládáme, že naše venkovní hřiště ponecháme otevřená v obvyklé odpolední časy, vzdělávací program však probíhat nebude.

Ohledně aktuální situace vás budeme nadále informovat.


Proč máme zavřeno a jiní ne?

Naše středisko mládeže je školským zařízením. Z toho důvodu se na něj vztahuje výše uvedené nařízení Hygienické stanice Hlavního města Prahy. To konkrétně v článku II, bod 4. zakazuje "osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání". Podobně bylo nařízeno středním a vysokým školám.

Tím dochází ke zvláštní situaci, kdy například skauti či jiné organizace využívacící i prostory Salesiánského centra v Kobylisích dále v činnosti pokračují, my však ne. Proto jsme zaslali hygienické stanici dopis, kde na tento paradox poukazujeme. To je za nás vše, co v tuto chvíli můžeme udělat, protože nechceme porušovat platné předpisy.

Děkujeme za pochopení.


Poplatky za letošní školní rok

Situace ohledně uzavírání aktivit je naprosto nepředvídatelná. Neseme riziko s tím spojených ekonomických ztrát. Zároveň se nechceme utopit v papírování a mailech souvisejících s řešením vratek za kroužky s každým jednotlivým účastníkem zvlášť. Proto již od začátku přihlašování uvádíme (např. na přihláškách), že poplatky za neuskutečněné hodiny se nevracejí. Prosíme proto o úhradu plateb na celý školní rok. Pokud dojde k uzavření našeho provozu na výraznou část školního roku (méně než 30 odučených lekcí za školní rok), budeme opět řešit vratky v jedné dávce, ale to až na konci školního roku.