Aktuální dění

Aktuality

Pozor, info o prezenční výuce ve středisku

od dnešního dne 25.11.2020 je udělena výjimka na prezenční individuální konzultace a prezenční individuální výuku.

Tzn. 1 osoba a 1 pedagogický pracovník; u konzultace může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Středisko tedy otevřelo některé individuální kroužky (hra na kytaru, flétna), dále doučování dětí a rodinné poradenství v Centru pro rodinu. O případně dalších otevřených aktivitách vás budeme samozřejmě včas informovat.