Aktuální dění

Aktuality

Putování Adventem z Kobylis k Betlému

Přidejte se k nám na cestu k Betlému a zapoj se svými obrázky, textem!

Veškeré informace najdete zde

Nabídka našeho společného putování z Kobylis k Betlému má 3 rozměry a vy si můžete vybrat, jak se zapojíte. Můžete se aktivně zapojit do všech tří aktivit, nebo jen do některé z nich, anebo zůstat jen v roli diváka - pozorovatele.

1. Od Adama ke Kristu – pro rodiny s dětmi 

Zapojte se do aktivity pro rodiny Od Adama ke Kristu, kterou si pro vás připravil dětský tým. Každý den od 29. 11. 2020 do 23. 12. 2020 se setkáme v 19.15 hod., na youtube kanálu Farnost Kobylisy.

V roli youtuberů se budou střídat jednotlivé rodiny. Zapojit se může každá rodina, dostanete instrukce a podklady.

Kontaktní e-mail: terezickaprodeti@gmail.com

2. Tvoříme na téma Důvěra - Láska - Naděje - Pokoj – pro děti i dospělé

Vytvořte dílo
a) výtvarné – kresba, malba, koláž, fotografie, atd. (posílejte jako jpg ve vysoké kvalitě) NEBO
b) literární – zamyšlení, úvaha, báseň, příběh, povídka apod. (posílejte ve Wordu nebo pdf) NEBO
c) kombinaci obojího
na jedno z témat: důvěra, láska, naděje, pokoj.

Vaše příspěvky budeme umisťovat do fotogalerie zde.

Příspěvky zasílejte na mail spackova@sdb.cz od 1. 12. do 24. 12. 2020.

U díla uveďte, prosím, jméno a věk a pokud chcete být v lednu zařazeni do slosování o cenu (bude překvapením), uveďte na sebe i kontakt (telefon, e-mail).

Kontaktní e-mail: spackova@sdb.cz

3. Dělíme se o poklad – adventní kalendář pro všechny 16+

Napište, jaká myšlenka, citát, biblický obraz apod. vás v životě provází, můžete připojit i své svědectví, příběh, pár myšlenek...

Inspiraci najdete zde.

Kontaktní e-mail: spackova@sdb.cz