Aktuální dění

Aktuality

Stěna hledá logo

Podmínky soutěže

Vytvořit logo pro lezeckou stěnu, které bude charakterizovat jak lezce, stěnu
tak i daný sport – lezení.
»» Logo musí být jedinečné a nesmí být totožné s logy jiných organizací
a lezeckých stěn.
»» Návrhy mohou vytvořit pouze současní i bývalí účastníci lezeckých programů
SaSM.
»» Návrhy musejí být dodány nejpozději do 10. 10. 2019 do 13.00 hodin
na recepci Salesiánského centra v Kobylisích nebo naskenované, zaslané
na e-mail: denisa.kocvarova@strediskokobylisy.cz.
»» Jeden účastník soutěže může poslat až 5 návrhů loga.
»» U každého návrhu musí být uvedeno jméno a příjmení autora a kontaktní
údaje.
»» Vyhlášení vítězného návrhu soutěže „STĚNA HLEDÁ LOGO“ proběhne
18. 10. 2019.
»» Vítěz obdrží hodnotnou cenu v podobě nových lezeckých bot či lezecké
hodiny s instruktorem.
»» Hodnotící komise může rozhodnout, že oceněný vítězný návrh nebude použit
jako logo stěny. Zároveň si také vyhrazuje právo logo pozměnit nebo upravit.