Aktuální dění

Aktuality

Úterky u Terky - svátost smíření

První úterý v listopadu jsme se po mši svaté sešli ve farním sále na program o svátosti smíření.

Povídání si pro nás připravil Michal Hladík. Představil nám literaturu, na kterou se obrátit, odpověděl nám na všechny otázky. Hlavně ale mluvil jakožto novokněz o své osobní zkušenosti se zpovídáním.
Celý večer jsme zakončili ve skupinkách, kde jsme měli možnost sdílet svoje osobní zkušenosti, a modlitbou v kostele.
Děkujeme Michalovi za jeho čas a děkujeme vám všem, kdo jste přišli a večera se zúčastnili! 
Vaše,
Úterky u Terky