Aktuální dění

Aktuality

Všechny cesty vedou do Říma

Téma letošní ministrantské chaloupky bylo - Všechny cesty vedou do Říma - po stopách apoštola Pavla.

23 kluků ve věkovém rozmezí 6 - 11 let putovalo společně se sv. Pavlem. Jednotlivé epizody Pavlova života byly často ztvárněny nějakou sehranou scénkou, po které následovala etapová hra. Chaloupka se konala na faře ve Zdicích, pod vedením 2 kněží - Ladi Banďoucha, Pavla Šimůnka a starších ministrantů, asistentů.
Letos se k ministrantům z Kobylis přidali i kluci z jiných farností a dokonce jsme zde měli i mezinárodní účast syrských sourozenců. Na chaloupce se během krátké doby sestavila bezva parta,kluci spolupracovali, byli k sobě hodní a všichni prohlašovali že to bylo krátké.