Aktuální dění

Aktuality

Ukončení sbírky na podporu běžné činnosti střediska

Informujeme dárce, že jsme k 15. 2. 2019 ukončili veřejnou sbírku č.ú: 107-5165270247/0100 na podporu činnosti Salesiánského střediska mládeže v Praze Kobylisích. Peníze jsme vybírali na sbírkový účet vedený u Komerční banky, pokladničkami nebo prodejem vstupenek na benefiční koncerty. Výtěžek sbírky byl využit na podporu činnosti Střediska pro děti a mládež, na podporu aktivit v běžném provozu i na táborech. Moc děkujeme za Vaši podporu.

Sbírka vyhlášená na rekonstrukci vstupních prostor se tímto neruší a nadále zůstává v platnosti. Přispívat na rekonstrukci vstupu je možné na č.ú: 2701348797/2010 (Fio banka)
Na podporu činnosti Salesiánského střediska je možné využít č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka)
Oba tyto účty zůstávají v platnosti. Děkujeme všem našim stálým dárcům za podporu!