Stěna

Lezecká stěna v SaSM

 

Stěna v SaSM je určena pouze lezcům od 5 do 18 let. Stěna je určena pro bouldering, tzn. že se leze bez sedáku a lana. Lezci padají na měkké dopadiště.

Lezci mohou navštěvovat lezecké kroužky, účastnit se jednorázových akcí nebo lezeckého tábora. 

V školním roce 2022/2023 probíhá 16 lezeckých kroužků pro lezce 4 věkových kategorií.

Kroužky probíhají od pondělí do pátku. Lezce a lezkyně rozdělujeme do kroužků nejen podle věku, ale také podle pohybových dovedností a psychické vyzrálosti.

Lezeckou stěnu podporuje: MHMP, MŠMT, MČ Praha 8.

2-MHMP.jpg     5H-Logotype-CZ.jpg     UMC-Praha-8.jpg

nejhezci-fotka.JPG