Základy programování ve Scratch

Popis kroužku

Účastníci jsou vedeni k rozvoji logického a technického myšlení, samostatné práce, učí se trpělivosti, představivosti a schopnosti řešení problémů. Během školního roku si účastníci osvojí práci s programovacím nástrojem Scratch skrze několik dílčích úkolů. Tyto znalosti použijí k vytvoření své vlastní počítačové hry.

Mezi předpoklady zájemce o kroužek by neměla chybět trpělivost, chuť objevovat nové věci a snaha přijít na kloub tomu, jak věci fungují a základy běžné práce s počítačem.

Během kroužku mají děti výslovný zákaz používat mobilní telefony bez dovolení vedoucího. K práci jsou propůjčené počítače, za které účastníci ručí v průběhu výuky.

Je možné používat vlastní počítač.

Základní informace

Kód 131023
Název Základy programování ve Scratch
Místo konání Prostory SaSM na Kobyliském náměstí 640/11
Prostor Klubovna Goldka
Hlavní vedoucí Josef Prošek
Věková skupina 11-15 let
Datum zahájení 18.09.2023
Dny konání PO 17:00-18:30
Volná místa plno | Celková kapacita: 4 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 1

Cena

Roční 3200