Dramatický kroužek DoBarte

Popis kroužku

V tomto kroužku budeme s dětmi pracovat na kultivaci jejich autentického projevu. Vyzkouší si skrze divadelní hru práci s vlastním hlasem, řečí, tělem a naučí se také jak vystupovat před lidmi, s čímž souvisí i důležité téma trémy. Využijeme hry a cvičení, kterým se věnují herci na profesionální scéně, abychom zahnali případný stud a dali prostor tvořivosti a originálnímu vyjádření vlastních nápadů hravým způsobem. Děti se také naučí pracovat se svojí oblíbenou knihou, budou se učit jak lépe chápat čtený text, aby z něj mohli posléze vytvořit příběh, který si pak prožijí na jevišti.

Tematická náplň kroužku:
jevištní pohyb; hlasová průprava; řečové jednání; improvizace; práce s předmětem, jakožto i loutkou; autorské čtení; práce s divadelním textem teoretická i praktická

Základní informace

Kód 141031
Název Dramatický kroužek DoBarte
Místo konání Prostory SaSM na Kobyliském náměstí 640/11
Prostor Klubovna U Šakala
Hlavní vedoucí Michal Foršt
Věková skupina 13-16 let
Datum zahájení 18.09.2024
Dny konání ST 17:15-18:45
Volná místa 7 | Celková kapacita: 8 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

Cena

Roční 3600