Pravidla slev

Úplata za zájmové vzdělávání může být snížena nebo prominuta v těchto případech

  1. Pokud je aktivita pro účastníka nedostupná z důvodu tíživé ekonomické situace (vícečetné rodiny, samoživitelé, sociálně slabí a podobně)
  2. Slevu 50% může požadovat každý třetí a další sourozenec navštěvující pravidelné aktivity (kroužky) střediska.
  3. Slevu 50% může požadovat účastník programu na každou třetí a další pravidelnou aktivitu, kterou využívá (kroužky).
  4. Slevu 25% může požadovat každý druhý a další sourozenec, který se účastní stejného tábora nebo příležitostné akce.
  5. Nárok na účast v programu doučování za úplatu 100 Kč,- mají klienti OSPOD sociálního odboru ÚMČ Praha 8, případně klienti doporučeni spolupracujícími organizacemi v oblasti práce s rodinou.
  6. Slevu může přidělit po konzultaci s ředitelem vedoucí sektoru účastníkovi, se kterým se v sektoru dlouhodobě pracuje a z důvodu nefunkčního rodinného zázemí není možné dosáhnout odpovídající spolupráce se zákonnými zástupci na financování poplatku za aktivitu.

Slevu lze poskytnout na základě žádosti podané zákonným zástupcem (elektronicky: podepsaný a naskenovaný formulář e-mailem na prihlasky@strediskokobylisy.cz nebo vyplněním a odevzdáním formuláře na recepci Salesiánského centra). Formulář stáhněte ve formátu word, nebo v pdf.

Součástí žádosti je uvedení důvodu pro poskytnutí slevy a název programu, na který má být sleva uplatněna.

Splátky

V opodstatněných případech lze úplatu rozdělit do několika splátek. Rozdělení do splátek je v kompetenci vedoucích sektorů, kteří jsou za jednotlivé programy zodpovědni.