Rekonstrukce

FB-banner.jpgAsi nejčastějším dotazem ohledně stavby bývá poslední dobou věta: „A kdy to bude hotové?“

Je jisté, že plánovaný termín bohužel stavaři nedodrží. Je to způsobeno pomalejším postupem náročných prací a čekáním na dodávky. Dokončení očekáváme v únoru. Nicméně během stavby se zatím nevyskytlo nic, co by mělo zásadně zvýšit její cenu.

Náklady jsou hrazeny ze zdrojů Salesiánské provincie (9 mil. Kč), místní komunity salesiánů (4 mil. Kč), fondů oprav

(1 130 000 Kč) a darů individuálních dárců. Z toho se zatím podařilo ke dni 28. 11. 2019 získat 3 782 761 Kč prostřed-nictvím veřejné sbírky organizované Střediskem mládeže a 1 791 112 Kč prostřednictvím kostelních sbírek.

Z plánovaných nákladů nám zbývá pokrýt ještě necelých 500 000 Kč. Jsme vám opravdu vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Veřejná sbírka pořádaná střediskem bude ukončena 29. února 2020. Číslo účtu pro dary na rekonstrukci je: 2701348797/2010 (Fio banka).

Nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést na sebe jakýkoliv kontakt pro vystavení potvrzení o daru. Dar je možné předat i v hotovosti. Kontakt: spackova@sdb.cz, tel.: 734648946, 283029311.

Děkujeme srdečně všem, kteří jste nám na stavbu přispěli.

Foto z rekonstrukce zde.       

                                                                                                   Katka-graf-19-11-28.jpg

Kontakt: spackova@sdb.cz,

tel: 734648946.