Specifické potřeby

Co jsou specifické potřeby dítěte?

Pokud hlásíte vaše děti na programy střediska (kroužky, akce, tábory), jistě důvěrně znáte náš přihlašovací systém. Postup je jednoduchý: vyberete aktivitu, kliknete na přihlásit, vyberete účastníka
a v 2. kroku: Údaje kontrolujete, zda vše platí a dále pokračujete na potvrzení podmínek a odesíláte přihlášku. V tomto článku vás chci upozornit na důležité pole, které najdete právě v 2. kroku.
Je součástí údajů o účastníkovi a jmenuje se Zdravotní stav a podpůrná opatření. Ze zkušenosti víme, že toto pole zůstává v drtivé většině případů nevyplněné, a přitom jsou tyto informace pro naše potřeby velice užitečné a důležité.

Jaké informace je tedy vhodné do tohoto pole psát? Zdravotním stavem a podpůrnými opatřeními rozumíme informace nejen o fyzickém, ale psychickém stavu účastníka. Nejde přitom jen o lékařem, či psychologem určené diagnózy. Právě rodič dítěte je často největším odborníkem na své dítě, a proto i vaše zkušenosti jsou pro lektora kroužku, či vedoucího tábora zcela zásadní. Počet znaků ve formuláři je dostatečný na stručné sdělení – nebojte se nám tedy napsat o vašem dítěti potřebné maximum.

K čemu tak podrobné informace slouží? Pro lektory, vedoucí, zdravotníky, kuchaře a pedagogy na našich aktivitách jsou informace o vašem dítěti důležité pro kvalitní přípravu programu. Pokud dopředu víme, jaké má vaše dítě potřeby, můžeme program naplánovat tak, abychom co nejvíce zpříjemnili strávený čas především vašim dětem a předcházíme případným komplikacím a konfliktům. To má vliv na celkovou atmosféru na kroužku, nebo táboru. Př. Pokud se dozvíme o bezlepkové dietě až v den odjezdu na tábor, komplikujeme tím situaci kuchaři a zdravotníkovi, kteří na to nejsou nachystáni, to v konečném důsledku může ovlivnit i pohodu vašeho dítěte. Pokud víme, že budeme mít na táboře cukrovkáře, víme, že musíme dát větší důraz na režim či odpočinek a máme se vyvarovat nočním “přepadovkám”. Pokud budeme vědět o účastníkovi s medikací na ADHD dopředu, můžeme v rámci táborových porad zařadit vzdělávání o tom, jak s takovým dítětem komunikovat a na co si dát pozor.

Adam Nedvídek, metodik pro přímou práci