Táborové formuláře

Pro tábory - letní i během roku vyžadujeme následující dokumenty:

Táborový dotazník dítěte

Pro hladký průběh akcí je jak pro děti samotné, tak pro vedoucí na táboře potřeba, abychom znali o dítěti co nejvíce informací předem. Proto prosíme o vyplnění Táborového dotazníku dítěte. Máte 2 varianty: 

Preferujeme vyplnění PDF verze

Druhou variantou je vyplnění Excel souboru

Bezinfekčnost

Potvrzení o bezinfekčnosti se vyplňuje v den odjezdu na akci. Jedná se o zákonnou povinnost, podepsáním dokumentu stvrzujete, že je vaše dítě aktuálně zdravé a může se zúčastnit akce. 

Formulář bezinfekčnosti