Centrum pro rodinu

Nabídka CPR pro dospělé


Pravidelné výtvarné a vzdělávací semináře s hlídáním dětí

Večerní vzdělávací semináře a kurzy

aktuální nabídka:

Otevřená hernička

Když dítě nepřichází (setkávání bezdětných)

Podpůrná rodičovská skupina

Od ledna 2020 probíhají v Salesiánském středisku mládeže setkání podpůrné skupiny pro rodiče. Jedná se o stabilní a uzavřenou skupinu, která účastníkům nabízí možnost otevírat ty problémy a situace (z oblasti rodičovství, rodinného a partnerského života), které právě prožívají a řeší a třeba si s nimi tak úplně neví rady. Setkání přinášejí pohledy z více stran a zkušenosti ostatních, to vše v důvěrné a podpůrné atmosféře. Účastníci skupiny jsou rodiče, prarodiče i lidé zatím bezdětní, kteří se na rodičovství teprve připravují.

Skupinu vede PhDr.Eva Labusová, která se dlouhodobě věnuje psychoterapii a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a vztahů. 

 


Podpůrná skupina pro ženy 45 +

Informace o nové podpůrné skupině pro ženy 45+ najdete zde

Příprava na manželství