Dokumenty

                                                                                             

 V letácích najdete kontakty odborné pomoci, které můžete využít. (klikni na leták)

 Letáky najdete v tištěné podobě také na recepci Salesiánského centra.

  Krize-jednotlive-stranky7.jpg  Krize-jednotlive-stranky10.jpg  Krize-jednotlive-stranky.jpg

Krize je přirozenou součástí lidského života. Mohou ji způsobit běžné situace související s vývojem člověka (např. nástup na SŠ či do zaměstnání, narození dítěte, odchod do důchodu), situace náhlé, nepředvídané, traumatické (např. přepadení, přírodní katastrofa, autonehoda, náhlé úmrtí blízkého člověka) či události, které jsou spojené se stresem ze ztráty, změny nebo volby (např. rozvod či rozchod, obavy z neúspěchu ve zkoušce, stěhování, rozhodování o budoucím povolání či studiu, ztráta zdraví).

Je normální ocitat se během života v krizi a tento proces nemusí být vždy negativní. Číňané používají znak pro krizi, který je složen ze znaku pro nebezpečí a znaku pro dobrou příležitost a přesně to samotná krize představuje. Příležitost je možné vidět v možnosti naučit se novým způsobům zvládání a přizpůsobení se v nepříjemné situaci, nebezpečí spočívá v narušení psychické rovnováhy. Narušení psychické rovnováhy se často projevuje úzkostí a člověk má problém zvládat běžné činnosti, které dříve zvládal bez obtíží.

Když se člověk ocitne v krizi, je důležité si uvědomit, že každý z nás si v životě prošel náročnými situacemi a často jsme je zvládli svépomocí či za pomoci přátel a rodiny. Během krize tudíž není vždy nutné vyhledávat odbornou pomoc. Pokud však psychické obtíže v průběhu dnů či týdnů neustupují nebo se ještě více prohlubují, je dobré a často nezbytné odbornou pomoc vyhledat. Je potřeba mít na vědomí, že nevyřešená krize může mít dlouhodobé negativní následky.

Informace čerpány z:

VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence: [krize v životě člověka: formy krizové pomoci a služeb]. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9.