gdpr

Fotografování

Rádi bychom Vás tímto upozornili, že dle § 84 a § 85 občanského zákoníku lze zachytit a šířit podobu Vašeho dítěte fotografiemi pouze se svolením jeho zákonného (či ustanoveného) zástupce (nejde o souhlas podle čl. 7  obecného nařízení o ochraně osobních údajů a nemusí tedy splňovat ani jeho náležitosti).

O prokazatelné udělení svolení (tj. o udělení písemného, ústního či jiného souhlasu s pořízením fotografií) Vás, coby zákonné zástupce dětí, vždy žádáme před započetím jednorázové akce či pravidelné aktivity. Přejeme si, aby byla činnost dětí na našich aktivitách zachycena, zdokumentována a vhodným způsobem zveřejněna při dodržení níže uvedených pravidel.

Svolení může být uděleno i jen jednáním, proto chceme, abyste věděli, že pokud nám nedoručíte písemný souhlas, nepovažujeme to automaticky za neudělení souhlasu, ale v souladu s ust. § 84 a § 85 občanského zákoníku usuzujeme na Váš souhlas z chování Vašeho dítěte při fotografování. To znamená, že když dítě při fotografování neodejde nebo se neodmítne vyfotografovat, vyvozujeme z toho, že nám byl tímto souhlas dán, protože dítě nedostalo instrukce, aby se neúčastnilo fotografování.

Při fotografování vždy striktně zachováváme tato pravidla:

Na souhlas s fotografováním usuzujeme z chování při fotografování po poučení dítěte. Pokud nesouhlasíte   s fotografováním Vašich dětí, sdělte jim tuto informaci a poučte je, že mají při fotografování ze záběrů odejít. My se budeme snažit zabezpečit, aby na společných fotografiích nebyly děti, o kterých budeme vědět, že si jejich rodiče výslovně nepřejí jejich fotografování. Pokud chcete mít jistotu, že nedojde k fotografování dítěte, se kterým nesouhlasíte, tak nám to sdělte písemně.