Klub přátel

Prosíme, podpořte naši činnost s dětmi a mládeží! Je to investice, která má tu největší cenu.

Uvádíme účty, na které je možné zasílat vaše dary na činnost Salesiánského střediska mládeže v Praze - Kobylisích. 
Děkujeme za každý váš dar! 


Pokud pošlete peníze na tento účet, můžete uvést jeho účel nebo nechat rozhodnutí na Salesiánském středisku mládeže.

Číslo účtu pro dary: 

č.ú: 2001198943/2010 (Fio banka) 

Od 1. března 2020 byla vyhlášena nová veřejná sbírka na naši činnost s dětmi a mládeží, povolena MHMP. (Využíváme především při platbě vstupenek na benefice a při anonymních darech)

Číslo účtu veřejné sbírky: 

č.ú: 2501751397/2010 (Fio banka)

Pro potvrzení o přijetí daru, prosíme, uveďte kontakt do zprávy pro příjemce.

Více informací: 
Ing. Jan Fojtů, SDB, e-mail: reditel@strediskokobylisy.cz;  tel: 731 604 362
Potvrzení daru žádejte u Eva Špačková spackova@sdb.cz, tel: 734 648 946, 283 029 311

 

Na činnost s dětmi a mládeží je možné přispět i zakoupením vstupenek na některou z našich benefic.
Více info zde: Benefice

Aktuální informace pro dárce.

Velmi děkujeme všem, kteří podporujete Salesiánské středisko mládeže!
Velmi nám pomáhají pravidelné dary, s kterými můžeme stále počítat.

Děkujeme také všem dárcům, kteří pomohli financovat salesiánské chaloupky!

Naše aktuální potřeby:

1) podpora soc. slabých rodin dětí při úhradě kroužků a doučování

2) podpora dětí na akcích a táborech a mnoho dalších potřeb

3) energie v prostorách střediska

5) opravy a údržba

6) materiál (sportovní, keramický, výtvarný, textilní ad.)

7) mzdy pro pedagogy v kroužcích, doučování, v Oratoři ad.

8) podpora dobrovolníků


Srdečně děkujeme všem našim dárcům, kteří se podíleli do roku 2020 na rekonstrukci vstupu!

Podívejte se na video. O rekonstrukci vstupu mluví P. Václav Jiráček, ředitel Salesiánského střediska mládeže.