Náboženská výchova

Náboženská výchova

Náboženská výchova zahrnuje kroužky: Výuka náboženství, ministranti, maxistranti, spolča holek 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ -  základy křesťanství 
Výuka náboženství probíhá pro děti předškolního věku a pro žáky od první do deváté třídy základní školy a vedou ji katechetky/té římskokatolické farnosti sv. Terezie Praha - Kobylisy. Jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle ročníků. Některé skupiny tvoří děti z více ročníků spojených dohromady. Obsahem výuky je seznámení s  poselstvím biblických příběhů, křesťanskými hodnotami, křesťanskými svátky a praktickým životem z víry. Ve skupinkách pracujeme pomocí různých materiálů, metod a přístupů. Společně si povídáme, hrajeme a  tvoříme. Své místo při setkání má také modlitba. Se staršími dětmi zapojujeme do programu více diskusi a jejich spoluúčast při tvorbě i průběhu programu setkání. Především se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, kde je každý vítán. Hodiny náboženství jsou pro každého, kdo se přihlásí, není tedy nutné být věřící či chodit do kostela.

Výuka je pro účastníky zdarma a přihlásit se k ní můžete obdobně jako do kroužků dole na stránce zde.

MINISTRANTI
Skupina ministrantů se schází pod vedením salesiánů a jejich mladých pomocníků. Tento kroužek střediska je určen pro kluky od 7 do 11 let (2. až 5. třída), kteří mají zájem o ministrování v kostele při mši svaté a ministrovat také chodí. Chceme, aby kluci chodili ministrovat nejen v neděli, ale i přes týden. Začínat budeme vždy ve středu v 15.45 a končit před dětskou mší svatou, na ni jsou ministranti také zváni.

Účast na kroužku je zdarma a přihlásit se můžete obvyklým způsobem jako do ostatních kroužků dole na stránce zde.

MAXISTRANTI
Skupina maxitrantů (starších ministrantů) se schází pod vedením salesiánů a jejich mladých pomocníků. Schůzky maxistrantů jsou určeny pro kluky od 12 do 15 let. Mohou se jich účastnit ti, kteří dříve chodili do ministrantů, nebo i noví zájemci. Na programu mají témata křesťanského života, liturgii (co se děje v kostele), zábavu, sport a další, která vymýšlejí společně. Schůzky se budou konat ve středy od 15.45, tak jako schůzky ministrantů, program bude ale oddělený.

Účast na kroužku je zdarma a přihlásit se můžete obvyklým způsobem jako do ostatních kroužků dole na stránce zde.

SPOLČA HOLEK
O co ve společenství holek jde a co nás čeká? 
Společenství kamarádek, modlitba, povídání o víře a životě, biblické příběhy a příběhy svatých, zpívání, hry, tvoření…
Kdy se budeme scházet?
Ve středu 15.45–17.00 (1. stupeň)
V úterý 17.00–18.30 (6.–7. třída)
Spolča holek probíhají pod vedením salesiánek a jejich mladých pomocnic. 

Účast na kroužku je zdarma a zájemkyně se mohou přihlásit obvyklým způsobem jako do ostatních kroužků dole na stránce zde.


Informace k náboženské výchově dětí předškolního a školního věku:
Mgr. Tomáš Redlich
e-mail: tomas.redlich@strediskokobylisy.cz
telefon: 283 029 141IMG-20221217-085121-861.jpg