Kroužky

Kroužky    
                                                                                                        Fotbal.JPG

PROVOZ KROUŽKŮ V PROSINCI 2022
Kroužky probíhají do čtvrtka 22. prosince 2022 (včetně). Následují vánoční prázdniny, které končí 2. ledna 2023.
Kroužky znovu začnou 3. ledna 2023.
Výjimku tvoří lezecké kroužky. O provozu lezeckých kroužků byli účastníci již informováni.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ na školní rok 22/23 
Přihlašování do kroužků, které mají volná místa, je po domluvě stále možné. Kontaktujte za tímto účelem vždy vedoucí sektoru kroužky.

Pro úhradu kroužků, táborů a akcí používejte pouze následující číslo účtu: 2201621937/2010 (FIO banka).                                       
Nezapomeňte vždy uvést správný variabilní symbol, který vám zašleme po přijetí vašeho zápisu do zájmové aktivity.

Návod k přihlašování zde; jsou-li pro vás naše aktivity cenově příliš nákladné - čtěte více o pravidlech poskytování slev.
Pokud budete pro platbu vyžadovat fakturu pro účely příspěvku zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavetele, vyžádejte si fakturu před provedením platby na e-mailu: veronika.semeradova@strediskokobylisy.cz 
Budeme k tomu potřebovat úplné fakturační údaje (na koho fakturovat: název, adresa, IČO) + případně požadovanou formulaci. 

  Kroužky podporuje: MŠMT, MČ Praha 8, MHMP sport

  5H-Logotype-CZ.jpg                    2-MHMP.jpg                       UMC-Praha-8.jpg

   Den konání

   Ministranti

   Vedoucí: Václav Jiráček

   ST 15:45-16:45

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 2 | Celková kapacita: 30 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Spolčo πS-21

   Vedoucí: Jan Fojtů

   ÚT 19:15-21:15

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 1 | Celková kapacita: 22 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 2

   Úterky u Terky

   Vedoucí: Daniel Blažek

   ÚT 18:30-21:00

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 73 | Celková kapacita: 100 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, děti 1. třída

   Vedoucí: Kateřina Klimešová

   ČT 15:30-16:15

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 94 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, děti 2. třída

   Vedoucí: Kateřina Klimešová

   ČT 15:30-16:15

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 86 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, děti 3. třída

   Vedoucí: Vlastimil Vajďák

   ČT 15:30-16:15

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 88 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, děti 4. třída

   Vedoucí: Ludmila Rybecká

   ČT 15:30-16:15

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 88 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, děti 5. třída

   Vedoucí: Markéta Kvičerová

   ČT 15:30-16:15

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 81 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, děti 6. třída

   Vedoucí: Zdeňka Korousová

   ČT 17:00-18:00

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 92 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0

   Výuka náboženství, mládež 7. třída

   Vedoucí: Radek Gottwald

   ST 17:00-18:00

   Cena: 0 Kč

   Volná místa: 93 | Celková kapacita: 99 | Nevyřízených přihlášek: 0 | Evidovaných náhradníků: 0