Návod k přihlašování na aktivity

Přihlašování na kroužky, akce a tábory

Přihlašování na naše akce je podobné nakupování v e-shopu. Nejprve se v našem systému zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou).

Registrace nového účastníka

Zadání účastníků

Výběr akce / kroužku pro přihlášení

Přihláška

Potvrzení a platba

Storno poplatky

Částky vratek za pobytové akce jsou stanovovány podle těchto pravidel:

  1. V případě odhlášení ze zaplacené aktivity 14 (a více dní předem) je vráceno 100% platby,
  2. 14 a méně dní před akcí 50% platby,
  3. při odhlášení v den odjezdu nebo v průběhu akce je storno poplatek 100%.

Pravidla slev

Pravidla přijímání dětí na tábory - chaloupky