O nás

Etický kodex, ke kterému se hlásí zaměstnanci i dobrovolní spolupracovníci a který je pro ně závazný, vychází z křesťanské hodnotové orientace, osoby Ježíše Krista a preventivního výchovného stylu Dona Boska, který počítá s duchovním rozměrem člověka. Kodex se nezabývá požadavky danými legislativou, neboť je považuje za pevně dané. Jeho cílem je přispívat ke zkulturňování prostředí našeho zařízení především v oblasti etiky jednání a čitelnosti a poctivosti úmyslů. Vychází z něj naše chování, jednání a vztahy ke klientům, zájemcům o službu, veřejnosti, k sobě navzájem i k životnímu prostředí. 


Etické zásady obecně

Ctíme základní etický princip křesťanství vyjádřený přikázáním „jednej vůči ostatním tak, jak chceš, aby oni jednali vůči tobě“, zejména:

Jednáme s vědomím, že naše chování je vzorem pro klienty zařízení.
Na základě znalostí, dovedností a zkušeností pomáháme jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji a při řešení konfliktních situací.
Při své činnosti se řídíme posláním organizace.

 

Etické zásady ve vztahu ke klientům

Etické zásady ve vztahu vedoucích a podřízených pracovníků

Etické zásady kolegiality

Etické zásady odbornosti a profesionality

Za hrubé porušení tohoto kodexu se považuje mimo jiné: šíření pomluv, úmyslné zadržování podstatných informací, šíření dezinformací, vynášení interních informací (konkrétní informace o konkétních klientech, informace ze supervizí), vyhrožování a ponižování, nadávky, výsměch, agresivita a nedůstojné zacházení ze strany nadřízených.