Křesťanská výchova

Koncepce práce s mládeží 14+


Většina programů, které nabízí Salesiánské centrum (kroužky náboženství, chaloupky, různé kroužky), je pro děti a mládež do 14-15 let. S ohledem na zkušenost, že se v tomto věku pak mladí začínají vytrácet z kostela, bychom jim rádi nabídli možnost vstoupit do společenství věřících vrstevníků.

Tím sledujeme několik cílů:

 

Proto jsme vytvořili následující koncepci pastorace mládeže 14+, která počítá s tím, že jednou za dva roky vznikne či vzniknou nová společenství pro kluky a holky ve věku 14-15 let.
Ta budou doprovázena min. jedním salesiánem či salesiánkou a několika animátory ze starších společenství. Společenství by mělo fungovat min. po čtyři roky (viz infografika).

Bude mít:Nejčastěji kladené otázky
Musím být v nějakém společenství, pokud se chci zúčastnit Salesiánských animátorů, přípravy na biřmování nebo chodit na Velké Úterky?

Ne, podmínka to není. Vypsané aktivity jsou otevřené všem, kteří splňují věková kritéria a případné jiné podmínky (např. u animátorů ochota sloužit ostatním, u biřmování nutnost přijetí svátosti křtu, u úterkových akcí splnění věku od 13 do 26 let apod.).

 

Mohu se připojit ke společenství, i když jsem nebyl na úvodní letní akci a spolčo už existuje např. dva roky?

Ano, samozřejmě, pokud se tak domluvíš s vedoucími společenství.

 

Je někdo, na koho se můžu obrátit, když si nevím rady a napadají mě různé otázky?

 Ano, určitě se obrať na Dominika Vachudu jako vedoucího sektoru. Napiš mu třeba na mail dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz