Křesťanská výchova

Společenství mládeže

V rámci Programů křesťanské výchovy (PKV) funguje několik společenství mládeže, menších skupinek, které se pravidelně scházejí a

mají vlastní akce. Zároveň se setkávají na Útercích u Terky. Členům společenství jsou nabízeny možnosti absolvovat animátorský kurz či přípravu na biřmování (pro více informací viz Koncepce práce s mládeží 14+). S jakýmkoliv dotazem se můžete obrátit na vedoucího PKV Dominika Vachudu.

dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

!Pozor! Přihlašování do nových spolč mládeže                                                                                                                                                             202-Nova-spolca-14-.jpg

V úterý 1. listopadu 2022 v 9:00 začne přihlašování do nových společenství mládeže 14+. Hlásí se přes tento formulář. 

Pro koho jsou nová společenství mládeže?
   - pro ty, kterým v září 2023 bude 14 nebo 15 let
   - primárně pro mladé ze Salesiánského centra a z Prahy 8
   - pro ty, kteří budou mít čas v úterý večer do cca 21:00/21:30


Přihlašování je otevřeno do 15. ledna 2023. 
Více informací, jak spolča budou fungovat, kdo je povede atd. se dozvíte v úvodu formuláře.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na vedoucího PKV Dominika Vachudu přes mail: dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Spolča, která již fungují

Společenství 15-16tiletých. Setkáváme se jednou za dva týdny a na Útercích u Terky. Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: jan.fojtu@strediskokobylisy.cz

 

Další společenství pro 15-16tileté. Setkáváme se ve čtvrtky od 18:00 do 20:00. Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: hana.gennertova@strediskokobylisy.cz

Společenství pro 18-20tileté. Setkáváme se jednou za dva týdny a na Útercích u Terky.  Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: daniel.blazek@strediskokobylisy.cz

 

Pro hudebně nadanější je možnost se zapojit do úterkové kapely, která doprovází úterkové bohoslužby, příp. další mše svaté v průběhu roku. Zájemci ať kontaktují vedoucí kapely Domču Krásenskou.

Kontakt: krasenska.d@gmail.com

V kobyliské farnosti svaté Terezičky vedle těchto společenství pro starší mládež působí i skupiny, které doprovázejí děti od cca 6-7 let. Jsou to jednak kluci-ministranti a také spolča holek. Pro více informací napište na mail: farnost@sdb.cz    

  PKV-2-.jpg  PKV-4-.jpg  PKV-1-.jpg  DSC-8810.JPG