Křesťanská výchova

Nová společenství mládeže v létě 2021DSC-8810.JPG

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme nová společenství pro mladé od 14 do 15 let. Každé společenství začne své setkávání společnou akcí v létě 2021. Na tento výjezd budou navazovat schůzky a další akce v průběhu roku. V dalších letech bude účastníkům nabídnuta možnost absolvovat animátorský kurz a přípravu na biřmování (pro více informací viz Koncepce práce s mládeží 14+).

Zájemci se mohou hlásit salesiánce Hance Gennertové FMA osobně nebo na mail hana.gennertova@strediskokobylisy.cz

 

Spolča, která již fungují

Společenství 15-16tiletých mladých. Setkáváme se jednou za dva týdny a na Útercích u Terky. Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Společenství pro 18-20tileté. Setkáváme se jednou za dva týdny a na Útercích u Terky.  Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: daniel.blazek@strediskokobylisy.cz

 

Společenství těch, co byli biřmováni v roce 2020 pro mladé od 18 do 23 let. Setkáváme se jednou za dva týdny a na Útercích u Terky. Společenství je po domluvě otevřeno i nově příchozím.

Kontakt: vaclav.jiracek@strediskokobylisy.cz

 

Pro hudebně nadanější je možnost se zapojit do úterkové kapely, která doprovází úterkové bohoslužby, příp. další mše svaté v průběhu roku. Zájemci ať kontaktují vedoucí kapely Domču Krásenskou.

Kontakt: krasenska.d@gmail.com

Kluci, kterým je více než 13 let, se schází na vlastních schůzkách jako tzv. maxistranti. Stejně jako mladší ministranti, i maxistranti mají vlastní pravidelné schůzky, výpravy a chaloupku.

Kontakt: fabianblazek@gmail.com

 

V kobyliské farnosti svaté Terezičky vedle těchto společenství pro starší mládež působí i skupiny, které doprovázejí děti od cca 6-7 let. Jsou to jednak kluci-ministranti a také spolča holek. Pro více informací napište na mail: farnost@sdb.cz

IMG-20200101-172346.jpg