Vrtule

Veřejný závazek

Poslání

Posláním nízkoprahového klubu VRTULE je zlepšit kvalitu života cílové skupiny, dětí a mládeže trávicí svůj čas na území Prahy 8, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Usilovat o pozitivní změnu v jejich životním způsobu. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit volný čas a snižovat jejich podíl na nepříznivém klimatu v části velkoměsta (kriminalita, anonymita, nezájem o druhé, násilí…). Poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. 

Cíle projektu VRTULE

Pracovníci projektu pracují dle Standardů kvality sociálních služeb NZDM  a Pojmosloví NZDM České asociace streetwork. V klubu Vrtule se uplatňuje práce na poli primární a především sekundární prevence.V rámci nízkoprahovosti pracovníci v klubu pracují metodou kontaktní práce – vytváření podmínek práce s klienty 

Cíle naší služby:

Cílová skupina

Pracujeme s mladými lidmi ve věku 12 až 22 let, kteří tráví svůj čas na území Prahy 8 a jsou ohroženi rizikovým chováním svým, nebo svého okolí.

Rizika vnímáme převážně v těchto oblastech:

 

Negativní vymezení cílové skupiny
Zájemce spadá věkem a ostatními znaky do CS, ale přesto s ním není služba a její pracovníci

schopní pracovat z důvodu jeho neschopnosti službu pochopit (s narušeným vnímáním reality,

nejde se s nimi dorozumět ve smyslu vzájemného pochopení).

Jedná se o osoby projevující se: zmateně/neorientované v čase a prostoru, odpovídající na otázky z cesty, neschopné navázat smysluplný rozhovor a pochopit jeho obsah.

Základní principy poskytování služeb

Využívání služeb

Každý uživatel služby se může svobodně rozhodnout, kterou z nabízených služeb využije.

Dodržování pravidel

Uživatelé služeb musí dodržovat základní pravidla, která jsou viditelně umístěna v klubu Vrtule a každý zájemce o službu je o nich v rámci jednání se zájemcem seznámen.