Vrtule

logo-vrtule-nove-3-.png

Nas-tym.png

Vrtule

Nízkoprahový klub je bezpečný prostor, kde mohou mladí lidé trávit volný čas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u pracovníků.

Klub je dobrovolný a bezplatný, je možné přijít a odejít kdykoliv a bavit se jakkoliv, pokud jsou respektováni ostatní a základní pravidla klubu.

Naše organizace je prostřednictvím Nízkoprahového klubu Vrtule zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

 

Informace k provozu NZDM klubu Vrtule

Otevírací doba klubu Vrtule:

pondělí až čtvrtek 15:00 - 19:00

Letní období terénu je od 1. dubna do 31. října v čase:

pondělí a středa 13:30 - 18:30

úterý a čtvrtek 14:00 - 19:00

Zimní období terénu je od 1. listopadu do 31. března v čase:

pondělí a středa 13:30 - 17:30

úterý a čtvrtek 13:30 - 17:30

Individuální konzultace poskytujeme od pondělí do čtvrtka v čase 13 – 15 h.

Konzultace je možné domluvit na tel:

Vedoucí Vrtule – 731 604 196

Terénní telefon – 733 741 826

  nebo zašlete zprávu přes  

IGInstagram-vrtule.png nebo QR-FB-Vrtule.pngFB


Leták ke stažení  zde

Letak-Vrtule-2021-DL-pro-web.jpg

Klub Vrtule podporuje: MHMP, MPSV, MČ Praha 8.

2-MHMP.jpg     4logoMPSV-m-sm.jpg     UMC-Praha-8.jpgLogo-OPZ-barevne.jpg