Kroužky

Přihlašování do zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021

Zápisy do kroužků na nový školní rok budou zahájeny v pondělí 31. srpna 2020 v 9.00 hodin. U některých kroužků však v tomto čase naleznete v našem informačním systému (na webu) jen informaci, že kroužek bude otevřen, ale nebude ještě upřesněn den a hodina jeho konání. To proto, že lektoři těchto aktivit jsou studenti, kteří čekají na svůj rozvrh a teprve poté, až jej obdrží, budou moci svůj čas výuky v našich kroužcích upřesnit a potvrdit. Vy však přihlášením dáváte najevo, že máte o kroužek zájem. Když by potom nastala situace, že den a hodina vám nebudou vyhovovat, budeme to následně řešit a z kroužku vás (po domluvě s vámi) odhlásíme. Doporučujeme  zápisy příliš neodkládat. Zvlášť u těch aktivit, které jsou zpravidla hodně žádané, čas o šíři nabídky rozhoduje…

Upozorňujeme, že pro úhrady kroužků, táborů a akcí byl zřízen bankovní účet vedený u banky FIO, číslo účtu je: 2201621937/2010. Prosíme, abyste nadále používali pouze tento účet.
Pokud budete pro platbu vyžadovat fakturu pro účely příspěvku zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavetele, vyžádejte si fakturu před provedením platby na e - mailu veronika.semeradova@strediskokobylisy.cz 

Pokud:

Informace: Mgr. Hana Gennertová
e-mail: hana.gennertova@strediskokobylisy.cz, krouzky@sdb.cz
Telefon: 605 554 284, 283 029 319
Kroužky podporuje: MŠMT, MČ Praha 8, MHMP

Den konání

Blátotlačky

Vedoucí: Marie Muchová

ČT 13:30-14:20

Cena: 2000 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 3 | 2. pololetí: 3

Cvičení s kočičkou I.

Vedoucí: Lenka Kloboučníková

ST 09:30-10:20

Cena: 1800 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 3 | 2. pololetí: 3

Cvičení s kočičkou II.

Vedoucí: Lenka Kloboučníková

ST 10:30-11:20

Cena: 1800 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 5 | 2. pololetí: 5

Doučování anglického jazyka

Vedoucí: Blanka Malcová

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: plno | 2. pololetí: plno

Doučování českého jazyka

Vedoucí: Blanka Malcová

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 3 | 2. pololetí: 3

Doučování matematiky

Vedoucí: Blanka Malcová

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 1 | 2. pololetí: 1

Doučování ostatní (F, CH, NJ, Bi)

Vedoucí: Blanka Malcová

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 2 | 2. pololetí: 2

Dřevárenský šerm

Vedoucí: Jan Pokorný

Cena: 1800 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 15 | 2. pololetí: 15

Flow jóga

Vedoucí: Pavla Tomšíková

ČT 18:30-19:30

Cena: 2400 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 6 | 2. pololetí: 6

Fotbal čt 14-18

Vedoucí: Martin Zamborský

ČT 17:15-18:00

Cena: 1600 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 12 | 2. pololetí: 12