Kroužky

Přihlašování do zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021

Zápisy do kroužků na nový školní rok budou zahájeny v pondělí 31. srpna 2020 v 9.00 hodin. U některých kroužků však v tomto čase naleznete v našem informačním systému (na webu) jen informaci, že kroužek bude otevřen, ale nebude ještě upřesněn den a hodina jeho konání. To proto, že lektoři těchto aktivit jsou studenti, kteří čekají na svůj rozvrh a teprve poté, až jej obdrží, budou moci svůj čas výuky v našich kroužcích upřesnit a potvrdit. Vy však přihlášením dáváte najevo, že máte o kroužek zájem. Když by potom nastala situace, že den a hodina vám nebudou vyhovovat, budeme to následně řešit a z kroužku vás (po domluvě s vámi) odhlásíme. Doporučujeme  zápisy příliš neodkládat. Zvlášť u těch aktivit, které jsou zpravidla hodně žádané, čas o šíři nabídky rozhoduje…

Upozorňujeme, že pro úhrady kroužků, táborů a akcí byl zřízen bankovní účet vedený u banky FIO, číslo účtu je: 2201621937/2010. Prosíme, abyste nadále používali pouze tento účet.
Pokud budete pro platbu vyžadovat fakturu pro účely příspěvku zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavetele, vyžádejte si fakturu před provedením platby na e - mailu veronika.semeradova@strediskokobylisy.cz 

Pokud:

Informace: Mgr. Hana Gennertová
e-mail: hana.gennertova@strediskokobylisy.cz, krouzky@sdb.cz
Telefon: 605 554 284, 283 029 319
Kroužky podporuje: MŠMT, MČ Praha 8, MHMP

Den konání

Výuka náboženství, děti 3. třída

Vedoucí: Marie Linková

ČT 15:30-16:15

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 96 | 2. pololetí: 96

Výuka náboženství, děti 4. - 5. třída

Vedoucí: Markéta Kvičerová

ČT 15:30-16:15

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 96 | 2. pololetí: 96

Výuka náboženství, děti 6. třída

Vedoucí: Milan Mihulec

PO 17:00-18:00

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 96 | 2. pololetí: 96

Výuka náboženství, mládež 7. třída

Vedoucí: Milan Mihulec

PO 17:00-18:00

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 96 | 2. pololetí: 96

Výuka náboženství, mládež 8.- 9. třída

Vedoucí: Zdeňka Korousová

ÚT 17:00-18:00

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 97 | 2. pololetí: 97

Výuka náboženství, předškoláci s rodiči

Vedoucí: Tereza Kostrounová

PO 15:45-16:30

Cena: 0 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 94 | 2. pololetí: 94

Zlatá brána

Vedoucí: Markéta Kahoferová

ČT 14:00-14:50

Cena: 1800 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 7 | 2. pololetí: 7