Kroužky

Přihlašování do zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

Nepřehlédněte! Nové!
Od druhého pololetí školního roku 2019/20 bude kroužek Tanečky pro nejmenší nově v pondělí od 15.30 do 16.15 hod.
Kroužek Tanečky pro pokročilejší bude nově taktéž v pondělí v čase 16.15 – 17.15 hod. Pokud by někomu vyhovoval nový den, může se na druhé pololetí do kroužků přihlásit. Kroužky nabírají nové členy.

Pro přihlašování do kroužků v následujícím školním roce věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Přesný termín začátku všech kroužků zjistíte při rozkliknutí jejich názvu na webu v popisu kroužku.
Upozorňujeme, že pro úhrady kroužků, táborů a akcí byl zřízen nový bankovní účet vedený u banky FIO, číslo nového účtu je: 2201621937/2010. Prosíme, abyste nadále používali pouze tento účet.
Pokud budete pro platbu vyžadovat fakturu pro účely příspěvku zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavetele, vyžádejte si fakturu před provedením platby na e - mailu veronika.semeradova@strediskokobylisy.cz 

Informace: Mgr. Hana Gennertová
e-mail: hana.gennertova@strediskokobylisy.cz, krouzky@sdb.cz
Telefon: 605 554 284, 283 029 319
Kroužky podporuje: MŠMT, MČ Praha 8, MHMP
5H-Logotype-CZ.jpgUMC-Praha-8.jpg2-MHMP.jpg

Den konání

Zlatá brána II.

Vedoucí: Markéta Kahoferová

ČT 14:40-15:30

Cena: 1400 Kč

Volná místa - 1. pololetí: 12 | 2. pololetí: 12